Greek

LISTEN TO
SELECTED MELODIES

Here you can download examples of Byzantine chants.
(Right-click and choose "Save as" to download the files to your computer)

" 'Kirie katafigi... Ti Ipermaho Stratigo ta nikitiria..." (~1.7mb)

" Lithon on apedokimasan... Terirem."  (~1.8mb)

" Eksedisan me ta imatia mou..." Glorifying hymn of the holy suffer.  (~5.5mb)

" Ofrake noiteroisin..." Gospel of St. Thomas in homeric dialect.  (~5.9mb)

" Vasileu Ouranie Paraklite..." Glorifying hymn. (~2.7mb)

" Se imnoumen, se eulogoumen... Aksion estin os alithos... " (~10.0mb)

" Agni Parthene Despoina... " (~8.5mb)