Ο Θεόδωρος Βασιλικός γεννήθηκε στην Αθήνα. Οι γονείς του είχαν καταγωγή, ο μεν πατέρας του από τη Χίο, η δε μητέρα του από τη Σαντορίνη.  Είχε την ευλογία από το Θεό να μεγαλώσει μέσα σε Ιεροψαλτικό κλίμα, καθότι ο πατέρας του ήταν άριστος ερμηνευτής και εκλεκτός μουσικός Ιεροψάλτης.