ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ - ΑΡΓΑ

ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ ΥΜΝΟΝ ΤΗ ΤΑΦΗ ΣΟΥ...

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΜΕΓΑΛΥΝΕΙΝ ΣΕ...

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ...

ΚΥΜΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ... ΚΑΝΩΝ.

ΟΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΝΕΚΡΟΝ...

ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ...

ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΤΟ ΦΩΣ...

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΙΣ

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑΣΙΣ

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΙΣ

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΣΙΣ